Rowerzyści na chodnikach - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Rowerzyści na chodnikach

imgp2900.jpgSłoneczna aura sprawiła, że na naszych drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Część z nich nie respektuje jednak przepisów ruchu drogowego, czego dość często obserwowanym  przykładem jest jazda po chodniku. Takie zachowanie to wykroczenie, za którego popełnienie przewidziana jest grzywna w wysokości 50 złotych …
 

 

imgp2905
imgp2906.jpg

Rowerzyści jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są w szczególny sposób traktowani przez ustawę Prawo o Ruchu Drogowym. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa rowerzystów tworzone są ścieżki rowerowe, przejazdy dla rowerzystów, a w miejscach o dużym nasileniu ruchu rowerów stawiane są znaki ostrzegawcze. Kierujący jednośladami muszą jednak pamiętać, że parasol prawa chroni także pozostałych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych. Do sytuacji kolizyjnych na styku rowerzysta-pieszy dochodzi najczęściej na chodnikach, z których cykliści korzystają wbrew przepisom. Prawo o Ruchu Drogowym przewiduje możliwość korzystania z chodnika przez rowerzystów  w ściśle określonych sytuacjach. Traktuje o tym art. 33 pkt 5 oraz 6 prd

„Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 

  1. opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem lub
  2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów”

 

„Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność oraz ustępować miejsca pieszym”.
 
imgp28999
imgp2900

Rowerzysta poruszający się swoim pojazdem z pominięciem powyższych przepisów popełnia wykroczenie drogowe sankcjonowane mandatem karnym. Grzywna, z którą musi się liczyć w tej sytuacji to 50 złotych.