Poszukiwani

Poszukiwany Henryk Weihs

HENRYK WEIHS
syn Czesława i Elżbiety zd. Kaźmierczak
mężczyzna
urodzony 08.07.1960 r.

Podstawa: Wezwanie do ustalenia miejsca pobytu; List gończy; W celu: Ustalenie miejsca pobytu dla celów prawnych; Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organ poszukujący: Prokuratura Rejonowa w Wolsztynie;   Kwalifikacja prawna: art. 209 §1 KK

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji, prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239 § 1 KK)  

Wszelkie informacje o osobie poszukiwanej listem gończym prosimyprzekazywać pod numerem telefonu  47 77 28 200, 112 lub w najbliższej jednostce Policji.

Powrót na górę strony