Poszukiwani

Poszukiwana Dorota Obst

 
DOROTA OBST

 córka Michała i Stanisławy zd. CHMURA

kobieta

urodzona 06.03.1955r. w Gorzowie Wlkp.

 

 

Podstawa  List gończy;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organ poszukujący: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp; Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1 KK   

 

Podstawa: Zarządzenie; W celu: Ustalenie miejsca pobytu. Organ poszukujący: Prokuratura  Rejonowa we Wrocławiu Stare Miasto; Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1 KK

 

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanej, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji, prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239par. 1 KK)  

 

Wszelkie informacje o osobie poszukiwanej listem gończym prosimy przekazywać na adres poczty elektronicznej: dyzurny.wolsztyn@po.policja.gov.pl, pod numerem telefonu  68 347 52 00, 112 lub w najbliższej jednostce Policji.

Powrót na górę strony