Poszukiwani

Poszukiwana Katarzyna Wilczyńska

 
 
k.wilczynska2
 
KATARZYNA WILCZYŃSKA

 córka Mariana i Ireny zd. Trzpis

kobieta

urodzona 23.03.1989r.w Wolsztynie

 

 

Podstawa  List gończy;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organ poszukujący: Sąd Rejonowy Wolsztyn; Kwalifikacja prawna: Art. 190 § 1 KK   

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji, prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239par. 1 KK)  

Wszelkie informacje o osobie poszukiwanej listem gończym prosimy przekazywać na adres poczty elektronicznej: dyzurny.wolsztyn@po.policja.gov.pl, pod numerem telefonu  68 347 52 00, 112 lub w najbliższej jednostce Policji.

Powrót na górę strony