Poszukiwany Stefan Pinkosz - Poszukiwani - KPP Wolsztyn

Poszukiwani

Poszukiwany Stefan Pinkosz

pinkosz.

PINKOSZ STEFAN
 syn Bronisława i Teresy z domu Pinkosz
mężczyzna,

urodzony 02.09.1954r. w Zielonej Górze

 

PODSTAWA WSZCZÊCIA POSZUKIWANIA:

- List gończy;  W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK;  Organ Poszukujący: Prokuratura Rejonowa w Wolsztynie  


Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji, prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239 par. 1 KK)

 
Wszelkie informacje o osobie poszukiwanej listem gończym prosimy przekazywać pod numerem telefonu  068 347 52 00, 997 lub w najbliższej jednostce Policji.