Poszukiwany Arkadiusz Jęsiek - Poszukiwani - KPP Wolsztyn

Poszukiwani

Poszukiwany Arkadiusz Jęsiek

jesiek

JÊSIEK ARKADIUSZ
syn Antoniego i Janiny z domu Pala
mężczyzna,

urodzony  08.01.1963r. w Wolsztynie

PODSTAWA WSZCZÊCIA POSZUKIWANIA :

 

-   List gończy;    W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK;   Organ Poszukujący: Sąd Rejonowy w Lesznie ;   Kwalifikacje prawne: Ustawa z dn. 6.06.1997 r. - Kodeks Karny art. 209 § 1,   

 

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji, prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239 par. 1 KK)

 


Wszelkie informacje o osobie poszukiwanej listem gończym prosimy przekazywać pod numerem telefonu  068 347 52 00, 997 lub w najbliższej jednostce Policji.