Poszukiwany Sławomir Grelak - Poszukiwani - KPP Wolsztyn

Poszukiwani

Poszukiwany Sławomir Grelak

  grelak 1

GRELAK SŁAWOMIR
syn Kazimierza i Henryki z domu Bargiel

mężczyzna,

 urodzony 05.10.1972r. w Wolsztynie

PODSTAWY WSZCZÊCIA POSZUKIWAŃ:

- Europejski Nakaz Aresztowania;   W celu: Zatrzymanie i ekstradycja do Polski;    Organ poszukujący: Sąd Okręgowy Poznań;   

- List gończy;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK;    Organ poszukujący: Sąd Rejonowy Wolsztyn;    Kwalifikacja prawna: Art. 178a § 2.

 - Zarządzenie;   W celu: Ustalenie miejsca pobytu dla celów prawnych;   Organ poszukujący: Prokuratura Rejonowa Wolsztyn;   Kwalifikacja prawna: Art. 209 § 1.

- List gończy;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organ poszukujący: Sąd Rejonowy Wolsztyn;    Kwalifikacja prawna: Art. 178a § 2.

- List gończy;   W celu: Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK; Organ poszukujący: Prokuratura Rejonowa Nowy Tomyśl;   Kwalifikacja prawna: Art. 209 §1

 

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki policji, prokuratora lub sądu. Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239 par. 1 KK)

 

                                                            

Wszelkie informacje o osobie poszukiwanej listem gończym prosimy przekazywać pod numerem telefonu  068 347 52 00 , 997 lub w najbliższej jednostce Policji.