Oferta pracy - starszy technik - Ogłoszenia - KPP Wolsztyn

Ogłoszenia

Oferta pracy - starszy technik

Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko starszego technika – 1 etat w Sekcji Kryminalnej ...

Główne obowiązki:

                - obsługa kancelaryjno-biurowa naczelnika sekcji i jego zastępcy,

                - rejestrowanie dokumentów wpływających do sekcji,

                - dbanie o prawidłowy obieg dokumentów w sekcji,

                - prowadzenie rejestrów oraz dzienników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

                - sporządzanie dokumentacji z zakresu spraw poszukiwawczych prowadzonych przez     

                 policjantów sekcji,

- kwalifikowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych z zakresu właściwości rzeczowej    

   stanowiska.

 

Wykształcenie: średnie

 

Wymagania konieczne:

                - obsługa komputera,

                - komunikatywność,

                - samodzielność,

                - organizacja pracy własnej,

                - współpraca,

                - szybkie i sprawne działanie,

                - umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

 

Wymagania pożądane:

                - wykształcenie wyższe administracyjne,

                - poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych,

                - dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

                - życiorys i list motywacyjny,

                - kopia dowodu osobistego,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

  za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  do celów   rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 31 stycznia 2009 r., pod adresem:

 

Komenda Powiatowa Policji

          w Wolsztynie

        ul. Dworcowa 1

       64-200 Wolsztyn

 

- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (068)3475325,

- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału

  w postępowaniu kwalifikacyjnym.