Oferta pracy - sprzątaczka - Ogłoszenia - KPP Wolsztyn

Ogłoszenia

Oferta pracy - sprzątaczka

Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki – 1 etat  w Zespole Finansów, Zaopatrzenia, Łączności, Informatyki i Ochrony Informacji Niejawnych ...

 

 

Główne obowiązki:

                - prace porządkowe w pomieszczeniach jednostki,

                - racjonalne gospodarowanie środkami czystości,

                - bezzwłoczne sygnalizowanie wszelkich usterek i awarii.

 

Wykształcenie: podstawowe

 

Wymagania konieczne:

                - samodzielność i dokładność,

                - organizacja pracy własnej,

                - współpraca,

                - szybkie i sprawne działanie,

                - systematyczność.

               

Wymagania pożądane:

                - wykształcenie średnie,

                - poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych,

                - dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

                - życiorys i list motywacyjny,

                - kopia dowodu osobistego,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

  za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  do celów   rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 31 stycznia 2009 r., pod adresem:

 

Komenda Powiatowa Policji

          w Wolsztynie

        ul. Dworcowa 1

       64-200 Wolsztyn

 

- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (068)3475325,

- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału

  w postępowaniu kwalifikacyjnym.