Ogłoszenie - Ogłoszenia - KPP Wolsztyn

Ogłoszenia

Ogłoszenie

Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia ...

Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektora w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • realizowanie polityki kadrowej Komendanta przez wdrażanie decyzji i wytycznych,
 • obsługa kadrowa policjantów i pracowników związana z przebiegiem służby i pracy,
 • prowadzenie i przechowywanie akt osobowych i kart ewidencyjnych policjantów i pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu służby i pracy, urlopów i zwolnień lekarskich,
 • kontrolowanie przebiegu praktyk zawodowych i staży odbywanych przez słuchaczy oraz absolwentów szkół,
 • rozpoznawanie potrzeb w zakresie kierowania policjantów do szkół Policji,
 • organizowanie i koordynowanie działań dotyczących doskonalenia zawodowego, szkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w jednostce,
 • organizowanie i koordynowanie zadań z zakresu medycyny pracy,
 • opracowywanie projektów decyzji, rozkazów i regulaminów wydawanych przez Komendanta,
 • opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz z zakresu właściwości rzeczowej stanowiska.

Wykształcenie:

  średnie

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętnośc działania w sytuacjach stresowych,
 • kreatywność,
 • samodzielność.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe (administracja, prawo),
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów prawnych (w tym resortowych) z zakresu spraw kadrowych,
 • umiejętność analityczno-koncepcyjnego myślenia,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy składać w terminie do:

  20-08-2008

pod adresem:

  Komenda Powiatowa Policji
  Dworcowa 1
  64-200 Wolsztyn

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel.(068)3475325.