Wilcze - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają" - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Wilcze - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Data publikacji 05.08.2019

Policjanci zajmujący się problematyką nieletnich odwiedzili dziś młodzież wypoczywającą na obozie harcerskim w Wilczu. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie poruszono tematykę dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji oraz kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"

05.08.2019 r. policjanci Zespołu ds. Nieletnich wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie odwiedzili obozowiczów i harcerzy Hufca Kutno odpoczywających na obozie harcerskim w Wilczu.

Spotkanie było poświęcone tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa w trakcie wakacji. Policjanci poruszyli między innymi aspekty dotyczące korzystania ze strzeżonych kąpielisk i kontaktów z osobami obcymi. 

Nie zabrakło też akcentów dotyczących problematyki uzależnień, w tym przypomnienia o zainaugurowanej w kwietniu kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" i jej głównego hasła: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Policjanci rozmawiali z młodzieżą o tym, jak ważna jest edukacja młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą wypoczywającymi na terenie naszego powiatu, podczas których policjanci ostrzegać będą przed niebezpieczeństwami kontynuowane będą do końca wakacji.

  • Obóz ZHP w Wilczu. Policjant podczas prelekcji na temat dopalaczy.
    Wilcze - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają"
  • Obóz ZHP w Wilczu. Przedstawicielka PSS-E w Wolsztynie podczas prelekcji na temat dopalaczy.
    Wilcze - Działania "Narkotyki i dopalacze zabijają"