Wolsztyn - Spotkanie robocze dzielnicowych i pracowników OPS w Wolsztynie - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Wolsztyn - Spotkanie robocze dzielnicowych i pracowników OPS w Wolsztynie

Data publikacji 12.02.2018

W miniony piątek w sali konferencyjnej KPP w Wolsztynie odbyło się spotkanie dzielnicowych z przedstawicielkami wolsztyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tematem spotkania była realizacja procedury Niebieskiej Karty oraz bieżąca wymiana informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

09.02.2018r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie odbyło się robocze spotkanie dzielnicowych oraz pracowników wolsztyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Funkcjonariusze oraz pracownicy socjalni OPS, którzy na co dzień tworzą Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze zajmujące się podejmowaniem działań pomocowych wobec osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy omówili procedurę Niebieskiej Karty, a także wymienili bieżące informacje dotyczące współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

Spotkanie i wzajemna wymiana doświadczeń z pewnością przełożą się na jeszcze skuteczniejszą współpracę w zakresie rozpoznania środowisk zagrożonych problemami związanymi z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

W marcu planowane jest zwołanie Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą również przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.  W trakcie posiedzenia omówione zostaną  sprawy dotyczące konkretnych rodzin wskazanych przez członków grup roboczych.