Wolsztyńscy policjanci w gronie najlepszych w Polsce - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Wolsztyńscy policjanci w gronie najlepszych w Polsce

Data publikacji 16.06.2017

Czerwiec jest miesiącem, w którym policjanci doskonaląc swe umiejętności zawodowe lub rozwijając swoje pasje stają do różnego rodzaju konkursów. W kilku z nich, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i ogólnopolskim wolsztyńscy funkcjonariusze zajęli wysokie lokaty. W ubiegłą środę laureatom pogratulował I Zastępca Komendanta nadkom. Krzysztof Krawczyk.

W ostatnich tygodniach wolsztyńscy policjanci z wydziałów: prewencji, kryminalnego oraz ruchu drogowego wzięli udział w konkursach sprawdzających ich poziom wiedzy zawodowej oraz wyszkolenie. Każdy z funkcjonariuszy godnie reprezentował swoją jednostkę plasując się na wysokich lokatach poszczególnych zmagań konkursowych.

Posterunkowi Rafał Nadobnik oraz Michał Sobieszek z Wydziału Prewencji uczestniczący w corocznym Turnieju Par Patrolowych, organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu przystępując do testu wiedzy, a także uczestnicząc w strzelaniu i pokonując tor przeszkód pozostawili za swoimi plecami kilkadziesiąt zespołów z całej Wielkopolski zajmując ostatecznie wysokie, piąte miejsce.

Zmagania o tytuł najlepszego policjanta Ruchu Drogowego, w których uczestniczył reprezentujący KPP w Wolsztynie sierż. sztab. Krzysztof Chłopek odbyły się na ulicach Swarzędza oraz na strzelnicy policyjnej. Policjanci sprawdzali swoją wiedzę na testach z przepisów ruchu drogowego, prawa karnego i kodeksu wykroczeń. Kolejnymi etapami rywalizacji były zadania praktyczne, czyli kierowanie ruchem na skrzyżowaniu ulic, oraz jazdy sprawnościowe motocyklem i samochodem. O zwycięstwo rywalizowało ponad trzydziestu policjantów i żandarmów wojskowych. W tej grupie sierż. sztab. Krzysztof Chłopek zajął wysokie, ósme miejsce.

Najlepszego i posiadającego najszerszą wiedzę policjanta wybierali spośród siebie również funkcjonariusze pionu kryminalnego. Celem konkursu było promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz  motywowanie ich do doskonalenia  kwalifikacji zawodowych. W konkursie „Policjant Służby Kryminalnej 2017” zorganizowanym przez KWP w Poznaniu, wolsztyńską jednostkę reprezentował mł.asp. Krzysztof May. Wolsztyński policjant rozwiązując test wiedzy zajął drugie miejsce, ustępując zwycięzcy zaledwie o jeden punkt!

Grono czerwcowych laureatów dopełnił Naczelnik Wydziału Kryminalnego asp.sztab. Zbigniew Olszak, który wziął udział ogólnopolskim konkursie literackim na esej „Służba jest dla mnie…” ogłoszonym przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. W konkursie, którego celem było upowszechnianie oraz popularyzowanie roli Policji
w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw społecznych oraz podnoszenie świadomości etosu zawodowego wśród funkcjonariuszy, wolsztyński policjant zajął drugie miejsce.

Wysokie lokaty wolsztyńskich policjantów w każdym z konkursów są niewątpliwym przyczynkiem do równie wysokiej oceny ich służby i powodem do dumy z osiągnięć. Stąd gratulacje, jakie odebrali z rak kierownictwa jednostki oraz m.in. Starosty Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka. Wszystkim laue=reatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!